Globalt Dekningskart

ROUTEAMS er en internettbasert skytjeneste som kan leveres til de fleste land i verden. Mange bedrifter har ansatte utenfor Norge og lurer på hvordan opplevelsen er når man ringer mellom forskjellig verdensdeler. Derfor har vi laget et dekningskart som viser hvordan tjenesten vil fungere når man ringer fra Europa til andre deler av verden og motsatt. Både de grønne og gule landene er innenfor Microsofts anbefalinger som bør gi god brukeropplevelse. 
Microsoft Teams Direct Routing

Ytelsesmålinger

Microsoft anbefaler en maksimum forsinkelse på Teams kommunikasjon på 150ms (millisekunder). Basert på dette har vi gjort internett ytelsesmålinger fra vårt Azure Cloud datasenter i Amsterdam til alle land i verden. Disse målingene er en god indikasjon på opplevelsen for brukere i disse landene. Bedriftens egen internett tilgang må være tilstrekkelig for at disse tallene skal være reelle.
FARGEKODER I KARTET
GRØNNE LAND - Mindre enn 100ms forsinkelse
GULE LAND - Mellom 100 og 150ms forsinkelse
HVITE LAND - Mer enn 150ms forsinkelse
I de hvite landene i kartet vil vi gjennom Azures globale datasentre sette opp Regionale løsninger etter behov.
Se fullstendig tabell her for detaljer per land. Søk gjerne på de landene du er interessert i.