Ofte stilte spørsmål

Kan jeg motta samtaler fra og ringe til mobil med ROUTEAMS?


Ja, ROUTEAMS kobler Teams med telefoni slik at man kan ringe og motta mobilsamtaler med PC og nettbrett.
Kan jeg ringe fra/til fasttelefon?


Ja, ROUTEAMS kobler fasttelefoni i Teams slik at man kan ringe tradisjonell telefoni med PC og nettbrett.
Hva betyr "Klikk og Ring"?


I Office kan man klikke på et telefonnummer og aktivere ringefunksjonen som ROUTEAMS gir. For å kunne ringe fra alle telefonnummer som vises på PC-skjerm/nettbrett finnes det en app for nedlasting fra ROUTEAMS nettsiden - "Select Dial". Med den aktivert markerer man ganske enkelt telefonnummeret og trykker Ctrl+1 for å sette opp samtalen.
Kan man delta på BizSkype-møter uten å ha Skype for Business-klient?


Ja, det finnes en web-klient som gjør det mulig å delta i Skype for Business-møter.
Må jeg ha Office365?Ja, ROUTEAMS kan kun aktiveres for brukere som er lisensiert med Office365 E1 eller E3 pluss en ekstra lisens som heter Phone System. Er brukeren lisensiert med E5 er ikke Phone System lisensen nødvendig.
Hvor lang tid tar det å få ROUTEAMS?


Tiden det tar å aktivere tjenesten er først og fremst avhengig av teleoperatørenes leveringstid for portering av telefonnummer til tjenesten. Denne varierer og er normalt 2 til 4 uker.
Kan jeg ha flere teleoperatører i ROUTEAMS-tjenesten?


Ja, og de kan være fra forskjellig land.
Kan vi ha brukere med lokale telefonnummer i flere land?


Ja, dette kan løses på flere måter. Den vanligste er at vi etableres en forbindelse til ROUTEAMS fra de aktuelle teleoperatørene i hvert land. Om antall brukere er lite, er det også mulig å få utenlandske telefonnummer for norske operatører og inkludere dem på den måten.
Kan jeg sette opp viderekobling og ringegrupper på tvers av lokasjoner og landegrenser?


Ja, så lenge de er ROUTEAMS lisensiert.
Kan jeg ha ROUTEAMS på flere lokasjoner?


Ja, og det er mulig å sette opp viderekobling og ringegrupper på tvers.
Kan jeg fremdeles ha bordapparater på kontorer etc?


Ja, det finnes en rekke digitale telefonapparater som er godkjent for TEAMS.
Kan jeg koble til analoge telefoner?


Nei
Kan jeg koble til porttelefon?


Ikke støttet enda.
Kan jeg ha ringegrupper?


Ja, disse settes opp og administreres i Teams administrasjonsportalen.
Kan jeg ha ett hovednummer?


Ja, dette settes opp av oss ved aktivering, og gjøres i henhold til din bestilling.
Kan jeg ha ett hovednummer som er fasttelefoni og bare mobilnummer på brukerne?


Ja, og du kan sette opp viderekobling og samtidig ringing etc.
Kan jeg se hvem som ringer?


Ja, forutsatt at vedkommende er i kontaktlisten din i Outlook.
Kan jeg se status på den jeg ringer til?


Ja, så fremt dette er aktivert. Vær oppmerksom på at Status(Presence) krever at man er Exchange-bruker.
Kan jeg delta på møter fra utlandet uten å ringe internasjonalt?


Ja, det finnes lokale møtenummer for de fleste land i verden. De brukerne som ofte er ute og reiser og har behow for dette må ha en Office365 Conferencing lisens.
Kan jeg bruke sentralbord- og andre funksjoner i mitt mobile bedriftsabonnement?


Ja, forutsatt at de er mulig å bruke i Teams.
Kan jeg bruke alle funksjonene som er tilgjengelig i Teams?


Ja, såfremt de ikke begrenses av teknologien på telefoni-siden.
Hvilket telefonnummer vises når jeg ringer med Teams?


Du kan velge mellom fasttelefonnummer og mobilnummer. Dette bestemmer du ved bestilling. Dette kan,om nødvendig, endres på et senere tidspunkt.
Må alle i bedriften ha ROUTEAMS lisens?


Nei, bare de som har behov for å ringe fra Teams.
Hva trenger jeg av utstyr for å bruke Teams med Telefoni (ROUTEAMS)?


Du trenger i utgangspunktet ingenting ut over det du har av PC, nettbrett og mobiltelefon. Hvis du ønsker å ha bordtelefoner tilknyttet løsningen, vi du ha behov for digitale apparater som er godkjent for Teams. Les mer om dette under fliken "Godkjent Utstyr".
Hvordan betaler jeg for ROUTEAMS-tjenesten?


ROUTEAMS er abonnementsbasert og belastes pr bruker pr måned, på samme måte som telefonabonnementet. I tillegg er det en engangskostnad ved etablering.
Er det mulig å lagre samtalehistorikk?


Integrasjonen med Teams og Outlook gjør det mulig å logge samtaler og generere en mail som viser grunnleggende samtaleinformasjon som telefonnummer, tidspunkt og varighet. Denne funksjonen forutsetter at brukerne har Exchange-konto.
Kan Teams integreres med andre kontorstøtteverktøy enn Outlook?


Integrasjon med kontorstøtteverktøy kan etableres via de programmeringsgrensesnitt som finnes i Teams. Dette gjøres av leverandør av aktuelt verktøy eller en aktør med relevant kompetanse.
Kan ROUTEAMS integreres med andre verktøy?


Integrasjon med verktøy for opptak eller andre formål kan etableres via de programmeringsgrensesnitt som finnes i Teams. Dette gjøres av leverandør av aktuelt verktøy eller en aktør med relevant kompetanse.
Hvilken nytte kan jeg ha av den samtalehistorikk som genereres?


Samtalelogger kan brukes som grunnlag for timeregistrering eller fakturering, eller andre aktuelle formål, som aktivitetsdata i kundeoppfølgingsverktøy elller lignende.
Hvilke teleoperatører kan jeg velge mellom?


Pr Oktober 2019 kan du velge mellom, Phonero, Telia, Telenor, ICE og Oyatel. Vi arbeider kontinuerlig med de teleoperatører som er aktive i det norske markedet og inkluderer etterhvert som behov oppstår.
Hvor kjøper jeg ROUTEAMS?


Tjenesten kan kjøpes fra en rekke forhandlere over hele Norge - se under fliken "Forhandlere" Enhver forhandler eller tjenesteleverandør i IT og telecom-bransjen kan bli partner og videreselge tjenesten, så om du spør din lokale levernadør, kan de være villig til å bistå. Eller, ta kontakt med oss på telefon, mail, eller klikk på "Kontakt" øverst på siden kontaktinfo på nettsiden, så tar vi kontakt og hjelper med å finne en forhandler nær deg.
Hvordan administrerer vi ROUTEAMS-tjenesten?


ROUTEAMS settes opp av oss med din telecom operatør og de nummerene du ønsker å bruke i Teams. All brukeradministrasjon for forvaltning av disse telefon-nummerene gjøres i Powershell modulen for Skype for Business i Office365. Microsoft utvider fortløpende grensesnittet for hva du kan gjøre i Teams portalen men denne funksjonaliteten er foreløpig ikke tilgjengelig der.
Kan vi legge til og fjerne brukere?


Ja, ringefunksjonaliteten kan legges til og fjernes i Office365 administrasjonsportal.
Hvor lang bindingstid er det på ROUTEAMS abonnementet?


Det er 3 mnd oppstartsbinding og 1 mnd oppsigelsestid for ROUTEAMS.
Hva er oppsigelsestiden for ROUTEAMS-abonnementet?


Oppsigelsestiden er én måned. Om abonnementet blir sagt opp i løpet av de tre første månedene etter aktivering og dette ikke skylder feil/mangler ved tjenesten, forbeholder vi oss imidlertid retten til å belaste tre måneders bruk.
Har ROUTEAMS integrasjon mot Active Directory(AD)?


All brukeradministrasjon gjøres i Office365 AD.